Zwroty – w skrócie

W ciągu 14 dni od odebrania przesyłki możesz zwrócić towar i zażądać zwrotu pieniędzy. Odesłane rzeczy nie mogą nosić żadnych śladów użytkowania. Zwrot jest możliwy wówczas, gdy po przymierzeniu odzieży/obuwia stwierdzisz, że rozmiar jest nieodpowiedni lub produkt po prostu Ci się nie podoba. Nie wolno prać otrzymanych rzeczy przed dokonaniem zwrotu ani używać na nich żadnych środków czystości/detergentów. Prosimy nie odrywać metki od towaru, jeśli nie jesteście Państwo pewni, że jest odpowiedni.

Do odsyłanego towaru należy dodać wydrukowany i uzupełniony formularz zwrotu (załącznik nr 1, do pobrania poniżej) lub przesłać go do nas drogą elektroniczną (na e-mail lub uzupełniając formularz poniżej). Możesz także napisać dokument ręcznie, musi on zawierać Twoje dane osobowe (dokładnie te, które podałeś przy zamawianiu produktu – imię, nazwisko, adres wysyłki), a także numer konta, na który mamy dokonać zwrotu, jeśli jest inny niż ten, z którego dokonałeś płatności. Jeśli za towar płaciłeś przy odbiorze, koniecznie wskaż, czy zwrot pieniędzy ma być przesłany na Twój adres za pomocą poczty, czy na numer konta (jeśli tak, to na jaki).

Bielizna nie podlega zwrotom.

Do zwracanego towaru należy dołączyć paragon. Jeśli tego nie zrobisz, nie zaakceptujemy Twojego zwrotu!

Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz zwrotu

Formularz możesz wypełnić na kilka sposobów:

 • pobierając go (w formacie .pdf) i drukując – należy umieścić go z towarem razem w przesyłce zwrotnej,
 • wypełniając formularz zwrotu online (dostępny poniżej),
 • wysyłając wypełniony zeskanowany formularz na adres email verka@verka.pl;
 • przepisując formularz ręcznie – należy umieścić go z towarem razem w przesyłce zwrotnej.

Sposób 2.

Wypełnij formularz online

  CZĘŚĆ I - DANE ZWRACAJĄCEGO

  Imię i nazwisko:

  Adres, na który zamówiono przesyłkę:

  Adres e-mail:

  Numer telefonu:

  Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej rzeczy (podaj model zwracanej rzeczy, kolor, rozmiar):  CZĘŚĆ II - SPOSÓB DOKONANIA ZWROTU
  Zwrot wpłaty proszę przelać na następujące konto bankowe (numer musi mieć dokładnie 26 cyfr):

  Nazwa banku:

  Imię i nazwisko właściciela konta:

  LUB

  za pomocą przekazu pocztowego na adres:


  CZĘŚĆ III - INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU

  Powód zwrotu:


  Dodatkowe uwagi:

  Należność zostanie zwrócona na podane konto w terminie do 14 dni od otrzymania przez nas paczki ze zwracanym towarem.


  CZĘŚĆ IV - POTWIERDZENIE

  Przepisy prawne

  1. Konsumentowi, przysługuje, na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

  2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

  3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Polityki zwrotów.

  1. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
  3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  5. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
  6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  7. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

  8. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  9. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  10. Konsumentowi, zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
   1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
   8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.